tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:


Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2016: 8,574,818
2015: 20,776,222

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib

ipv6 ready

KvikkRef skolebibliotek

Håndboken sist revidert: 18/03/2016.

KvikkRef-bøkene gir en kortfattet innføring i forskjellige temaer som kan være spredd over flere håndbøker.

Håndboken er tilgjengelig som websider og i pdf-format.

Klikk her for å lese boken i nettleseren din:     [ WEB ]

Klikk her for å se boken i pdf-format:     [ PDF ]

Pdf-formatet er egnet til å skrive ut, den beholder paginering osv. Forutsetter at Acrobat Reader er installert på maskinen.

Nytt Klikk her for å se håndboken i epub-format:     [ EPUB ]