tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:


Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2016: 21,057,275
2015: 23,401,572

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib

ipv6 ready

Kurskatalog høst 2016

Bestill via påmeldingsskjemaet eller ta kontakt med Gunn Kjøndal på  tlf. 33 11 68 00, eller send epost til

Kursnavn Dager September Oktober
Kurs for skolebibliotekansvarlige 2 26-27    
Alt om BIBLIOFILdrift 1 1 20
Alt om BIBLIOFILdrift 2 1 21
Regionale kurs På forespørsel
STED:
Dersom ikke annet blir opplyst: Våre kurslokaler i Larvik: Faret 8. (Kart, overnatting m.m.)
TID PÅ DAGEN:
Kl.09.00-15.30.

DELTAKERE:
Når kursene holdes i Larvik - maksimum 10 deltakere. På eksterne kurs - etter avtale.

PRISER:
Kr. 2.775,- pr person pr.dag eks. mva.
Kr. 4.220,- pr person for 2-dagers skolekurs.
Kr. 1.630,- pr person for 1/2 dag eks. mva.

Ved bestilling av lokalt kurs, minimum kr. 13.750,- pr. dag eks. mva. Reise, opphold og diett for kursleder, kommer i tillegg.
Kr. 22.545 for 2-dagers skolekurs, lokalt.

Lunsj og kaffe er inkludert.


KURSLEDER:

Vidar Ringstrøm

PÅMELDING:
Alle påmeldinger blir skriftlig bekreftet, og arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse kurs p.g.a. sykdom e.l.
Bindende påmelding - senest 14 dager  før kursdag. Alle deltakere får kurskompendium og kursbevis.
Bruk påmeldingsskjemaet eller ta kontakt med Gunn Kjøndal på  tlf. 33 11 68 00, eller send epost til
AVBESTILLING:
Avbestilling senere enn 14 dager før kursstart gir ingen reduksjon i kursavgiften.
Ved fremvisning av gyldig sykemelding kan kursavgiften overføres til et annet kurs, eller tilbakebetales.

KURSETS NAVN: Alt for skolebibliotekarer.

Kurset gir en kort innføring i registrering av poster og eksemplarer, utlån (inkl. administrasjon av klasser, klasseflytting og import av elever og selvbetjent utlån) og søking.
VARIGHET:
2 dager


INNHOLD:

 • Katalogisering, 1 dag
 • Utlånsmodulen og søking, 1 dag
KURSET PASSER FOR:
Lærere med ansvar for skolebibliotek
MEDFØLGENDE LITTERATUR:

Bibliofilhåndbok for skolebibliotekarer.

KURSETS NAVN: Alt om BIBLIOFILdrift 1

Kurset gjennomgår innstillingene for grunnmodulene i BIBLIOFIL (katalog, søk og utlån) slik at systemansvarlig blir klar over systemets muligheter og hva man kan gjøre for å tilpasse det til det enkelte bibliotek. Man går også inn på systemansvarliges rolle i kontakt med leverandøren.

VARIGHET:

  1 dag

INNHOLD:
 • Systemansvarliges oppgaver
 • Feilsøkingsveiledning
 • Bruk av problemkasse
 • Postlister
 • Parametersetting
  • Fellesinstillinger
  • Katalog
  • Søk
  • Utlån
  • MappaMi
  • Samsøk
  • Andre moduler...
 • Visning av trefflister og poster i ekspertsøket
KURSET PASSER FOR:
  Systemansvarlige
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  Kursdokumentasjon

KURSETS NAVN: Alt om BIBLIOFILdrift 2

Kurset går i dybden på driftsrutiner, oppgaver som må gjøres i operativsystemet og annet som systemansvarlig bør kunne utføre.

VARIGHET:

  1 dag
INNHOLD:
 • Indeksering av katalogposter
 • Redigering av maler for brev o.a.
 • Statistikk-modulen
 • VisParam
 • Linux og BIBLIOFIL
  • Skallet
  • Redigering av utskrifter
  • Start/stopp av server
  • Backup
  • Administreringsgrensesnittet Webmin
   • Nye brukere
   • Periodiske jobber
   • Epost-server
   • Skriveradministrering
KURSET PASSER FOR:
  Systemansvarlige
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  Kursdokumentasjon