tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:


Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2016: 8,352,091
2015: 20,775,999

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib

ipv6 ready

Kurskatalog vår 2016

Bestill via påmeldingsskjemaet eller ta kontakt med Gunn Kjøndal på  tlf. 33 11 68 00, eller send epost til

Kursnavn Dager Januar Februar Mars
Kurs for skolebibliotekansvarlige 2 12-13    
AVLYST! Alt om BIBLIOFILdrift 1 1 2
AVLYST! Alt om BIBLIOFILdrift 2 1 3
AVLYST! Alt om Innkjøp, Periodika og Statistikk 1 9
AVLYST! Alt om katalogisering 1 10
AVLYST! Alt om utlån 1 15
AVLYST! Alt om søk 1 16
Regionale kurs På forespørsel
STED:
Dersom ikke annet blir opplyst: Våre kurslokaler i Larvik: Faret 8. (Kart, overnatting m.m.)
TID PÅ DAGEN:
Kl.09.00-15.30.

DELTAKERE:
Når kursene holdes i Larvik - maksimum 10 deltakere. På eksterne kurs - etter avtale.

PRISER:
Kr. 2.775,- pr person pr.dag eks. mva.
Kr. 4.220,- pr person for 2-dagers skolekurs.
Kr. 1.630,- pr person for 1/2 dag eks. mva.

Ved bestilling av lokalt kurs, minimum kr. 13.750,- pr. dag eks. mva. Reise, opphold og diett for kursleder, kommer i tillegg.
Kr. 22.545 for 2-dagers skolekurs, lokalt.

Lunsj og kaffe er inkludert.


KURSLEDER:

Vidar Ringstrøm

PÅMELDING:
Alle påmeldinger blir skriftlig bekreftet, og arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse kurs p.g.a. sykdom e.l.
Bindende påmelding - senest 14 dager  før kursdag. Alle deltakere får kurskompendium og kursbevis.
Bruk påmeldingsskjemaet eller ta kontakt med Gunn Kjøndal på  tlf. 33 11 68 00, eller send epost til
AVBESTILLING:
Avbestilling senere enn 14 dager før kursstart gir ingen reduksjon i kursavgiften.
Ved fremvisning av gyldig sykemelding kan kursavgiften overføres til et annet kurs, eller tilbakebetales.

KURSETS NAVN: Alt om BIBLIOFILdrift 1

Kurset gir en kort oversikt over grunnmodulene i BIBLIOFIL (katalog, søk og utlån) slik at systemansvarlig blir klar over systemets muligheter og hva man kan gjøre for å tilpasse det til det enkelte bibliotek.

VARIGHET:

  1 dag

INNHOLD:
 • Systemansvarliges oppgaver
 • Feilsøkingsveiledning
 • Bruk av problemkasse
 • Postlister
 • Parametersetting
  • Fellesinstillinger
  • Katalog
  • Søk
  • Utlån
  • MappaMi
  • Samsøk
  • Andre moduler...
 • Visning av trefflister og poster i ekspertsøket
KURSET PASSER FOR:
  Systemansvarlige
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  Kursdokumentasjon

KURSETS NAVN: Alt om BIBLIOFILdrift 2

Kurset gir en innføring i driftsrutiner m.m. som systemansvarlig bør kunne utføre.

VARIGHET:

  1 dag
INNHOLD:
 • Indeksering av katalogposter
 • Redigering av maler for brev o.a.
 • Statistikk-modulen
 • VisParam
 • Linux og BIBLIOFIL
  • Skallet
  • Redigering av utskrifter
  • Start/stopp av server
  • Backup
  • Administreringsgrensesnittet Webmin
   • Nye brukere
   • Periodiske jobber
   • Epost-server
   • Skriveradministrering
KURSET PASSER FOR:
  Systemansvarlige
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  Kursdokumentasjon

KURSETS NAVN: Alt om søking

Kurset tar for søking i ekspertsøket, websøket og samsøket.


VARIGHET:

  1 dag

INNHOLD:
 • CCL-søk (kommandostyrt søking)
 • Reserveringer
 • Lister
 • Enkel statistikk
 • Endring av websøket
 • Ferdiglagede søk
 • Oppsett av instanser
 • Redigering av internt samsøk
 • Safarisøk og Veiviser
 • Praktiske øvelser
KURSET PASSER FOR:
  Alle som betjener publikum.
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok for Søk og Aministrasjon av websøk.

KURSETS NAVN: Alt om utlån

VARIGHET:

  1 dag
INNHOLD:
 • Lånerregistrering
 • Nasjonale lånekort
 • Lånetransaksjoner
 • Lånetider (avvikende, hurtiglån, eksakt, sommerlån, studielån)
 • Utlån av midlertidig registrerte poster
 • Innlån/fjernlån
 • Depoter (interne/eksterne)
 • Klassesett
 • Purringer
 • Nødløsning
 • Selvbetjent utlån
 • Rapporter
 • Bokbuss
 • Interesseeposter
 • Nyhetslister
 • Historikk
 • Huskeliste
 • Familiemappe
 • Praktiske øvelser
KURSET PASSER FOR:
  Publikumspersonale
  Systemansvarlige
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok i Utlån og MappaMi.

KURSETS NAVN: Alt om katalogisering

Kurset omhandler katalogisering i BIBLIOFIL.

VARIGHET:

  1 dag

INNHOLD:
 • MARC-formatet
 • Primærkatalogisering
 • Kopiering av poster
 • Lenking av serier
 • Autoritetsregistre
 • Oppsett av lokale maler
 • Utskrift av strekkoder
 • Katalogkrydder
 • Praktiske øvelser
KURSET PASSER FOR:
  Katalogisatorer
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok i Katalogisering og KatalogKrydder.

KURSETS NAVN: Alt om innkjøp.

VARIGHET:

  1/2 dag

Kurset omhandler innkjøp i Bibliofil

INNHOLD:
  • Forslagskasse
  • Bestilling og mottak
  • Bruk av egne og eksterne poster
  • Budsjettkontroll
  • Praktiske øvelser
KURSET PASSER FOR:
  Innkjøpspersonale
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok i Katalog-Innkjøp.


 

KURSETS NAVN: Alt om periodika.

VARIGHET:

1/2 dag

Kurset omhandler håndtering av tidsskrifter og årbøker i Bibliofil. INNHOLD:

 • Katalogisering av periodikum
 • Registrering av abonnement
 • Bestilling
 • Heftemottak, løpende og retrospektivt
 • Leverandørregister, budsjett
 • Praktiske øvelser
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok - Periodika.


 

KURSETS NAVN: Alt om statistikk.

VARIGHET:

1/2 dag

Gjennomgang av statistikkmuligheter i Bibliofil, pluss webbesøksstatistikk.

INNHOLD:

 • Faste statistikker for utlån, bestand, lånere, årsstatistikker
 • Webbasert utlånsstatistikk
 • Webbasert bestandsstatistikk
 • Webbasert lånerstatstikk
 • Webbesøksstatistikk
 • Praktiske øvelser
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok - Statistikk.


KURSETS NAVN: Alt for skolebibliotekarer.

Kurset gir en kort innføring i registrering av poster og eksemplarer, utlån (inkl. administrasjon av klasser, klasseflytting og import av elever og selvbetjent utlån) og søking.
VARIGHET:
2 dager


INNHOLD:

 • Katalogisering, 1 dag
 • Utlånsmodulen og søking, 1 dag
KURSET PASSER FOR:
Lærere med ansvar for skolebibliotek
MEDFØLGENDE LITTERATUR:

Bibliofilhåndbok for skolebibliotekarer.


 
 

KURSETS NAVN: KATALOGISERING AV BILDESAMLINGER

VARIGHET: 1 dag

INNHOLD:

 • Introduksjon til BIBLIOFIL
 • Konvertering av bilder
 • Katalogisering av bildesamlinger
 • Redigering av lokale maler

Kurset vil ikke gå inn på skanning og bearbeiding av bilder.

KURSET PASSER FOR:

 • Bibliotekarer
 • Andre som bruker BIBLIOFIL til registrering av bilder