tilbyr og

Menyer

Alfabetisk innholdsfortegnelse

ASK - Veggmontert selvbetjeningsenhet
Adresseinformasjon
Andre kunder
Andre logoer
Annonser
Ansatte
Arkiv
BIBLIOFIL®-MARC
BIBLIOFIL®-labben
BIBLIOFILs arbeidsutvalg
Backup
Balder - selvbetjeningsenhet
Besøksteller integrert i BIBLIOFIL
Bibliofil ® Håndbøker
Bibliofil ® Håndbøker
Bibliofil startmeny og Metaframe/tynne klienter
Biblioteksjefmøtet 12. -13. september 2013, Larvik
Biblioteksjefmøtet 17. -18. oktober 2007, Gardermoen
Biblioteksjefmøtet 21. -22. april 2010, Larvik
Biblioteksjefmøtet 5. -6. april 2005, Bodø
Biblioteksystem for skoler
Bibmobil
Bilde- og lokalsamlinger
Bildebaser
Bildesamlinger
Bokbuss
Bokens plassering
Bruk av MappaMi® i 2004
Brukerhåndbok i administrering av Websøk
Dreining til elektroniske tjenester
Driftstøtte
Dugnad FAQ
Døgnbiblioteket
Eksport av data fra MicroMarc
El-biler er velkomne
Fagbibliotek
Fengselsbibliotek
Fjernkjøring mot Bibliotek-Systemer As's tjenermaskin
Folkebibliotek
Forny lån med SMS
Forum postliste
Fylkesbibliotek
Gode råd om RFID i biblioteket.
GrillKrydder - sommerkonkurransen 2005
GrillKrydder - sommerkonkurransen 2006
GrillKrydder - sommerkonkurransen 2007
Grunnskoler
Håndbok Katalog-Innkjøp
Håndbok MappaMi
Håndbok Periodika
Håndbok Startmeny
Håndbok Søk
Håndbok TkKrydder
Håndbok Utlån
Håndbok i administrering av Safarisøk
Håndbok statistikk
Håndbok systemadministrering del 1
Håndbok systemadministrering del 2
Høder - frittstående selvbetjeningsenhet
HD-Alma - Intelligent RFID-alarmportal
InfoBrevarkiv
Innkjøp
Joomla postliste
KatalogKrydder
KatalogKrydder FAQ
Katalogmodulen
Kikkhullet
Konvertering av data fra andre systemer
Krydderkonkuranse - påsken 2008
Kunder i webhotell
Kurskatalog vår 2016
KvikkRef CCL
KvikkRef periodika
KvikkRef purring
KvikkRef skolebibliotek
KvikkRef tilvekst
Kvitteringsskrivere
Lenkesjekk
Minimumskrav og anbefaling på arbeidsmaskiner (PC)
NILL - Automatisert fjernlån
Nettbetaling av purregebyr via BankAxess
Norgeslån
Nyheter i MappaMi ® og Websøk
Odin - frittstående selvbetjeningsenhet
Om BIBLIOFIL ®
Om utviklingen av BIBLIOFIL fra den spede begynnelse i 1982 til
Periodikamodulen
Portalintegrering
Publikumsmaskiner som halvtykke klienter.
Publikumsveiledninger
RFID (radiobrikketeknologi)
RFID Hyllerydder
RFID brikkemaskinen Knut
RFID skrankeenhet på en Bibliofil-arbeidsplass
RFID-brikker
Registrering av data via webskjema
Reklamemateriale for nedlasting
Rekvisita
SMS meldinger til biblioteket
SMS meldinger til lånere
Selvbetjeningsautomat
Selvbetjeningsenheter
Sikkerhet ved tilkobling til Internet - brannveggløsning
Skolebibliotek
Skoleforum postliste
Spesialløsninger
Squirrelmail
Standardkoder
Startmeny
Statistikk
Strekkodelesere
Strekkodeskrivere fra Datamax®
Søk
TCP-/UDP-porter som bør/skal være åpne fra/til Bibliofil-tjenerne
Teknisk service og kundebesøk
Trådløse nettverk
Unixterm v2.04 for Windows
Utlånsmodulen 
Videregående skoler m.m.
Virusfilter og SpamStop
Web-hotell
Webapp
Z39.50 bib1-definisjon
Z39.50/SRU tjenere
eBokBib FAQ
eBokBib v.3-logoer
eBokBib v.3.0 er her
eBokBib, e-bok-app.
eBrev
echo "Logg inn med brukernavn/passord
Åpen kildekode

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:


Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2016: 8,514,188
2015: 20,776,222

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib

ipv6 ready