tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 8,853,742
2018: 18,958,970

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Katalogmodulen

Katalogmodulen er grunnmodulen i BIBLIOFIL.

Den er basert på et standard relasjonsdatabasesystem, C-tree. Data registreres i MARC-formatet ("MAchine Readable Catalogue Format") og systemet danner en rekke indekser som gjør det mulig å søke på alle opplysninger registrert i katalogposten. En katalogpost er søkbar bare sekunder etter at den er katalogisert! Bibliotek-Systemer As har full kontroll over utvikling og kan raskt modifisere programmet.

Egenskaper: Katalogmodulen gir biblioteket: Topp

 • ubegrenset antall katalogmaler
 • ubegrenset antall analytter og emneord
 • tilgang til Dugnadsbasen
 • enkel kobling av autoriteter
 • klipp og lim av marcposter
 • full støtte for *856 (URL) i selve katalogbildet
 • kontekstsensitiv hjelp
 • mulighet til å legge inn bildebase som katalogposter
 • kan utvides med en egen tilvekst/innkjøpsmodul

Hamar bibliotek er et aktivt bybibliotek med høyt utlån i sine avdelinger: voksen-, barne- og musikkavdeling. De stiller store krav til katalogsystemet.

Bibliotekene har brukt BIBLIOFIL siden 1999, og uttaler at de er godt fornøyd med systemet.

Avdelingsleder Finn Andersen, Hamar bibliotek sier bl.a.: Katalogmodulen i BIBLIOFIL tilfredstiller de krav vi har til katalogisering. I tillegg ser vi at det er mulig å påvirke utviklingen av systemet, og at vi har hatt mulighet til lokale tilpasninger selv. Det har vi satt stor pris på.


Katalogsjef Finn Andersen, Hamar bibliotek

Hvordan fungerer Katalogmodulen ?Topp

BIBLIOFIL kan ta imot katalogposter fra en rekke eksterne systemer og fra andre BIBLIOFIL-bibliotek også via Dugnadsbasen. Disse postene legges inn i en egen base som det kan plukkes fra ved katalogisering av egen bestand. BIBLIOFIL kan også automatisk eksportere poster til Samkatalogen via internett eller oppringt samband.

Det er opprettet egne autoritetsregistre som kontrollerer at forfatter- og institusjonsnavn, emneord osv. skrives riktig. Autorisering muliggjør øyeblikkelig oppdatering av alle poster ved endring av en autoritet. Katalogiseringen gjøres etter standard norsk MARC-format, men det benyttes faste ledetekster i registreringen, slik at det hele blir mest mulig brukervennlig.

BIBLIOFIL kan brukes med emneordskatalog og/eller systematisk katalog. Disse to metodene er "sydd sammen" i katalogiserings-programmet. Antall emneord systemet kan håndtere er ubegrenset. Systematisk katalog bygges opp som et kjederegister og systematikken kan utnyttes til å utvide eller begrense søkebegrepet.

Funksjoner i Katalogmodulen:Topp

 • Biblioteket lager selv strekkoder for merking av dokumenter. Strekkodene kan være med tekst - eller bare med et løpenummer.
 • Biblioteket kan selv definere ubegrenset antall katalogiserings-skjemaer
 • Standard katalogskjemaer sendes ut ved installasjon og vedlikeholdes av Bibliotek-Systemer As
 • Ubegrenset antall typer emneord, f.eks. kontrollert emneord, frie emneord, person som emne, tittel som emne, genre osv.
 • Søking på enkeltord er mulig i alle felter i katalogposten
 • Mulighet for å registrere fortsettelsesserier
 • Ukentlig oversikt over bestandsstatistikken (nye eksemplarer, flyttede eksemplarer)
 • Katalogmodulen passer for små såvel som store bibliotek.

Andre media: bildebaserTopp

Katalogmodulen er svært fleksibel. Det er laget en spesialvariant som tar hensyn til fotografiets spesielle karakter, men hvor man ellers bruker den kompetanse man har på katalogisering. Trefflisten vises med små ikoner som man kan forstørre opp. Se for eksempel:

http://www.barum.folkebibl.no/cgi-bin/websok-lokalsamling

Grensesnitt: windowsbasert katalogisering (TK-katalog):Topp

 • Klient/tjener basert.

 • Redigering av maler (skjema) bygger nå på konseptet om at "hva du ser er hva du får".  I malene kan man også overstyre ledetekster/hjelptekst for hver av tagene.
 • Når man velger en eksisterende katalogpost fra databasen, søker programmet gjennom alle malene for å finne en mal som passer. Katalogposten kan også vises som den er, uten mal.
 • Man kan ha flere katalogbilder på skjermen samtidig, også fra andre databaser. 
 • Katalogbildet gir mer informasjon til bruker om hva de forskjellige feltene kan inneholde.
 • Felt som feks. brukernivå kan bare inneholde "j" eller "a". Andre bokstaver godtas ikke. Derfor minskes sannsynligheten for å innføre andre koder enn de som er definert i Normarc.
 • Dersom det bare kan eksistere et gitt utvalg i et felt (ifølge Normarc el.), så er utvalget tilgjengelig som en liste. 
 • Alle de tilgjengelige listene kan utvides hvis nødvendig. Parameterstyring brukes for å bestemme hvem som har lov til det.
 • Full støtte for tag 856 (URL) i selve katalogbildet. Gif/Jpeg- bilder kan vises i eget vindu. Eventuelt kan alle URLer vises i en nettleser (feks. Firefox eller Internet Explorer).
 • Full Windows klipp og lim support.
 • Lime inn hele marcposter rett fra klippebordet inn i programmet.
 • Kopier marcpost til  klippebord.
 • Ved kobling av autoriteter, kan nå flere kobles sammen i en operasjon.
 • Kontekstsensitiv hjelp.
 • Mange lokale innstillingsmuligheter.
 • Programmet leveres med Normarc definert i systemet, men andre format kan også brukes.
 • Delvis verifisering av katalogpost ved katalogisering; alle autoriserbare tagger kontrolleres at de er korrekte. 
 • Utskrift av katalogpost, isbd-visning osv.
 • Kan nå på en enkel måte se hva som vil bli søkbart når katalogposten lagres.
 • Full verifisering av katalogpost ved katalogisering i henhold til Normarc og katalogiseringsregler.
 • Mulighet til å editere en katalogpost direkte i marcformatet.
Topp