tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,667,035
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Z39.50/SRU tjenere

Du har kanskje hørt de litt kryptiske betegnelsen Z39.50 og SRU og lurer på hva det egentlig er for noe?

Z39.50 er en klient/tjenerbasert protokoll for å søke i og hente informasjon fra forskjellige databaser (tjenere). Det finnes i dag to versjoner av protokollen; versjon 2 (fra 1992) og versjon 3 (fra 1995).

Protokollen må sies å være meget omfattende og vil i mange tilfeller ikke være fullt ut implementert. Derfor er det utarbeidet forskjellige profiler som definerer et minimum sett av funksjonalitet på klient/tjener-siden (se NorZig).

Det tilbys flere forskjellige datautvekslingsformater, men det mest utbredte er nok marcformatet (NORmarc, DANmarc, USmarc, ... osv).

Z39.50 er integrert i BIBLIOFILs Samsøk®.

Samsvarserklæring for disse Z39.50 tjenerne finnes her.

SRU (Search/Retrieval via URL) er en nyutvikling av Z39.50 som bruker XML i bunnen og CQL som spørrespråk. Bibliofils SRU-tjener er per idag i henhold til Norzigs norske SRU-profil og kan levere katalogpostene i NORMARC med beholdningsdata i 850-tagger.

Mer informasjon om SRU hos Library of Congress.

Driftsrelaterte spørsmål om Z39.50/SRW/SRU sendes til .

Bibliotek med z3950/SRU: