tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:


Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2016: 21,057,275
2015: 23,401,572

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib

ipv6 ready

HD-Alma - Intelligent RFID-alarmportal

Toppmodellen av RFID-alarmportaler er HD Alma. Med denne portalen kan man velge helt opp til 115 cm avstand mellom søylene, og den har fortsatt suveren deteksjon.

Andre sikkerhetsportaler har gjerne en maksimal åpning på 90 cm, men det kan være litt trangt med 90 cm for store rullestoler og tvilling-barnevogner. Det kan også være at det rett og slett ser mer åpent ut med en bredere åpning. Vanlige sikkerhetsportaler har også noen begrensninger i forhold til å oppdage CD-er hvor alarmen ikke er slått av.

HD Alma sender ut flere radiostråler ved hjelp av en multiplexer, slik at den oppdager og leser RFID-brikker blant annet for CD/DVD bedre. Lesingen skjer tredimensjonalt, og det betyr at portalen i større grad detekterer og leser brikker både horisontalt og vertikalt. Radiobølgene er ikke mye sterkere enn på andre portaler, men blir sendt ut i flere høyder, så de er fortsatt helt uskadelig for publikum.

Når alarmen utløses høres et alarmsignal og portalen lyses opp med rødt lys.

Portalen består av stilige og gjennomsiktige søyler i 2 cm plexiglass med stålfot. Høyden er 177 cm og bredden 500 cm. Det er lett å plassere denne type portaler, og de sperrer ikke utsikten i inngangsområdet.

Hvis det ikke ligger kabelgater i gulvet, kan alarmportalen eventuelt monteres på en kjørelem i aluminium, slik at kablene ligger beskyttet under. Broen er laget av en aluminiumsplate med riller, slik at den ikke er glatt å gå på.

Besøksteller og materialkontroll

Den intelligente RFID-alarmportalen kan leveres med besøksteller og material-kontroll. Publikumstelleren har to telleverk og registrerer antall som passerer inn og ut av biblioteket, og rapporterer til biblioteksystemet (eller til et pc-program), slik at en kan ta ut besøksstatistikk med forskjellig vinkling (pr. time, pr dag, osv.).

Materialkontrollen rapporterer til biblioteksystemet (eller et pc-program) hvilke eksemplar som har gitt alarm i portalen, slik at en kan legge inn en egen status på disse (for eksempel «På vidvanke»).

Tilhørende kontroller og RFID-leser leveres montert i et låsbart skap, som må plasseres rett ved siden av portalen.

Alarmportalen bør plasseres i god avstand til skranke, selvbetjenings-enheter og hyller med RFID-merket materiale, slik at en ikke blir plaget av falske alarmer eller forstyrrelser i lesingen.