tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:


Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2016: 21,057,275
2015: 23,401,572

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib

ipv6 ready

KatalogKrydder

Katalogkrydder utvider informasjonsomfanget i BIBLIOFIL-basene med omslagsbilder, baksidetekst og innholdsfortegnelser. Foreløpig begrenset til titler med norske ISBN-nummer.

KatalogKrydder baserer seg på en dugnad mellom BIBLIOFIL-bibliotek og Bibliotek-Systemer As. Vi vedlikeholder en sentral database hvor lagring og oppdatering av data foregår, og sørger også for å innhente formell tillatelse til å kopiere data fra bøker fra forlag. I avtalen forplikter vi oss til ikke å selge basen videre, hverken helt eller delvis.

Bibliotekene skanner inn bøkenes forside og registrerer omtale og innholdsfortegnelse.

Deltagelse for våre kunder er gratis, og det som blir lagt inn blir umiddelbart tilgjengelig for alle.

Hvor det har vært mulig har vi importert data fra forlagene. Basen består likevel hovedsaklig av registreringer foretatt av våre kunder. I begynnelsen av 2005 inneholdt basen i overkant av 35.000 krydderposter. 3 år senere, ved inngangen til 2008, inneholdt basen mer enn 73.000 poster.

KatalogKrydder består av to deler, en registrerings- og administrasjonsdel, og en presentasjonsdel. Registreringsdelen dekkes av programmet TkKrydder mens presentasjonsdelen dekkes bl.a. av Websøk og Safarisøk®.

[ MER INFO ]