tilbyr og

Menyer

Nyheter

BIBLIOFIL® er Norges største biblioteksystem regnet i utlån og bestand hos kundene. Systemet håndterer alle bibliotekfunksjoner.
BIBLIOFIL var først med SAMSØK, MappaMi og Norgeslån. Les mer ...


16/09/2019
Bibliotek-Systemer har ledig stilling som webutvikler.

20/08/2019
Biblioteksjefmøte 26. og 27. september

Programmet er klart (PDF). Bindende påmelding til innen 1. september 2019.

Tema og presentasjoner er vinklet inn mot ledelsen i bibliotekene, men det er selvsagt åpent for andre enn biblioteksjefer å delta.

  • Konferanse med middag og overnatting: kr. 3000
  • Konferanse med middag uten overnatting: Kr. 1900
  • Konferanse uten middag og uten overnatting: Kr. 1300

Ekstra overnatting koster kr. 1370 pr. natt, og hvis det er aktuelt skal dette bestilles sammen med deltakelsen på konferansen. Hotellet har forøvrig en populær spa-avdeling, som absolutt kan anbefales.

Husk å angi alternativ for deltakelse og evt. ekstra overnatting. Velkommen til Larvik!

05/06/2019
InfoBrev nr 2 2019
Leder: Bibliofil er navet ; En kano og den nyeste til Nesbø takk ; Faktaboks : tips til deg som vil ha BUA på ditt bibliotek ; Biblioteksentralen skal tilby «hylleklare bøker» for Bibliofil-bibliotek ; Nytt bord for selvbetjening ; Sjekk inn lånere i Meråpent bibliotek ; Deduplisering av lånere ; Takk til Arbeidsutvalget for vellykket brukermøte i Stavanger ; Skoler i Bibliofil på web ; 3 000 000 SMS-meldinger i Bibliofil i 2019? ; Regionale kurs ; Biblioteksjefmøte på Farris Bad ; Vi gratulerer

20/04/2018

Den 25. mai i år trer EUs nye datalagringsdirektiv GDPR i kraft. Dette innebærer nye retningslinjer for lagring av personinformasjon og nye rettigheter for bibliotekenes lånere.

Sammen med Bibliotekenes IT-senter har vi i Bibliotek-Systemer utarbeidet et informasjonsdokument til bruk i biblioteket: les her.

Dokumentet forklarer hvordan vi lagrer data, hvilke data vi lagrer og hvordan dere skal forholde dere til eventuelle spørsmål fra deres lånere. Les dokumentet nøye, og ha det tilgjengelig for personalet i biblioteket slik at alle kan svare på eventuelle spørsmål.

Det nye direktivet krever at vi må ha en gyldig Databehandleravtale oss imellom. Den ligger som vedlegg 3 i dokumentet.

Skriv ut Databehandleravtalen, fyll ut bibliotekets navn, kontaktperson og signer på siste side. Returner deretter dokumentet til , gjerne elektronisk.

Vi håper dette gir dere nødvendige svar på de spørsmål dere måtte ha om GDPR i Bibliofil og eBokBib. Kontakt oss gjerne dersom noe er uklart.

16/02/2018
Beskyttelsestape for strekkodeetiketter. Leveres på rull med 500 stk i størrelse 73 x 39 millimeter, passer både for etiketter fra A4-ark (á 70 x 36 mm) og Datamax-etiketter (á 25 x 50 mm). Pris: kr 228 eks. mva. Varenr RBL024.

07/12/2017
Formidling og selvbetjening i en og samme enhet. Nå kan lånerne bruke Digitale Hyller til utlån og innlevering! Informasjonsskjermene kan i tillegg til digitale utstillinger og søking/reservering, nå fungere som komplette selvbetjeningsautomater.
Kontakt

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 14,166,174
2018: 19,090,869

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib